[1/4] Morgellons Syndrome PL-Skutki Modyfikowania ?ywno?ci GMO/PROTOKÓ? CHOROBY CHEMTRAIL


www.grawitacja44.org.pl W pa?dzierniku 2010 jest ju? ska?onych 15623 tysi?cy ludzi. Choroba Morgellonów charakteryzuje si? rozwojem podskórnym i podtkankowym kolorowych mikrow?ókien. Istniej? ju? kryteria diagnostyczne. Choroba prawdopodobnie jest zwi?zana z opryskami “Chemtrails” oraz GMO!Cokolwiek to jest – a zdaniem jak dot?d wi?kszo?ci lekarzy oraz psychiatrów chodzi wy??cznie o urojenia – Morgellons sta?a si? sieciowym fenomenem.

5 thoughts on “[1/4] Morgellons Syndrome PL-Skutki Modyfikowania ?ywno?ci GMO/PROTOKÓ? CHOROBY CHEMTRAIL

  1. UKRYTESPRAWYorg

    @UKRYTESPRAWYorg c.d.: konkretnie fragment o morgellonach w 7 minucie? nagrania z jego prelekcji (j.ang.) “Dr Deagle Deep Underground Bases 1-12”

    Reply
  2. UKRYTESPRAWYorg

    wed?ug dr Billa Deagle, by?ego pracownika podziemnej bazy, morgellony s?? opart? na silikonie form? ?ycia pochodz?c? z innej cz??ci galaktyki, nie wiedzie? czemu stanowi?c? jeden ze sk?adników “chemicznych smug”, oprócz np. fluorku sulfurylu, który wg niego powoduje wy??czenie szyszynki i tym samym jakby “zerwanie ??czno?ci” z wymiarem rzeczywisto?ci duchowej, gdzie wszyscy jeste?my zakotwiczeni jako nie?miertelne dusze i to tam tak naprawd? istniejemy, nie w tym niby-materialnym hologramie 3D

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*