Chemtrails nad Warszaw? 20.04.2009


Chemtrails nad Warszaw? dnia 20.04.2009. Widzia?e? co? podobnego? Komentuj!

25 thoughts on “Chemtrails nad Warszaw? 20.04.2009

 1. Shitowianka

  @marmara506 Lekarstwo na raka ju? wynaleziono, ale nie b?dzie dost?pne, bo nikt na tym nie zarobi. A rz?d zgadza si? na trucie, bo podj?? si? realizacji planu depopulacji zapocz?tkowanego w stanach przez Rz?d ?wiatowy -proste. Elita si? wyleczy-my zginiemy. Poszukaj hase?: “masowa depopulacja” i “lekarstwo na raka jest znane”

  Reply
 2. Shitowianka

  OBSERWUJCIE NIEBO NAD BEMOWEM, BIELANAMI, ?OLIBORZEM- od 4 dni (ok. 7 maja 2011), mi?dzy godzin? 17 a 20 z lotniska na Bemowie wzbija si? oko?o 5-7 szybowców, ka?dy leci w inn? stron?. Zauwa?y?am, ?e od spodu samolot zrzuca co? na ziemi? -z daleka wygl?da to jak du?y czarny punkt, który w linii prostej spada w kierunku ziemi. Niektóre pyl? jakim? bia?ym dymem zostawiaj?c szerokie smugi, powoduj?c w?a?nie “zamglenie” krajobrazu, szczypanie oczu, kaszel… Je?li kto? jeszcze to zauwa?y?-PISZCIE!

  Reply
 3. Bazarstr8

  @marmara506 Spryskuj? regularnie tzn. masowo od 2008 na ca?ym ?wiatem, g?ównie nad skupiskami ludzkimi. Program ten ma potrwa? do roku 2025, a niektórzy twierdz?, ?e nigdy si? nie sko?czy, poniewa? raz zacz?te musi by? kontynuowane.

  Reply
 4. marmara506

  Bazarstr8 Ciekaw i bardzo interesuj?ce, czy tylko w Europie dziej? si? opryskowe chemiczne zwi?zki ? /ZWI?ZKI BARU/ – SILNIE RAKOTWÓRCZE.

  Reply
 5. marmara506

  KTO TRUJE POLAKÓW ZWI?ZKLAMI BARU – SILNIE RAKOTWÓRCZY ZWI?ZEK CHEMICZNY !!!!!!!! CZY NIKT W RZ?DZIE NIE KONTROLUJE TEGO ? dZISIAJ /9.v./ UZAZA?Y SI? SMUGI NA NIEBIE W TRÓJMIE?CIE – NARAZIE “SKROMNE”. cI CO ROZPYLAJ? CZY KA?? ROZPYLA? TRUCIZNY SAMI DOCZEKAJ? RAKA ! rATUNKLU DLA pOLSKI ! /Zdaj? sobie spraw? z tego, ?e moja wypowied? nie xostanie udost?pniona internautom/

  Reply
 6. bojlerynka

  ha… ha! buahahahahaha! 😀 beka z ciemnoty xD truj? nas, to pewnie rosja. wgl w 42 sekundzie s?ycha? strza?y ;D

  Reply
 7. Bunny1918

  Aaa, to dlatego ca?y czas ostatnio choruj? na zatoki i fatalnie mi si? oddycha. Jakbym za ka?dym razem chodzi?a z tym do lekarza to bym nie schodzi?a z antybiotyków:/
  Ju? zacz??am inhalatory bra?, a mam dopiero 20 lat.

  Reply
 8. dolina1978

  Ale co zrobi?? Jak si? broni?? Dlaczego ? Wczoraj u mnie w mie?cie widzia?em to samo . Czy mog? pozwa? mój rz?d o odszkodowanie w zwi?zku z tym?czekam na konkretne e maile : dawid-dolinski@wp.pl

  Reply
 9. Onkeldoc789

  UWAGA!!! ALARM!!! W Niemczech (Hannover) przestali nas od ca. 2-3 tygodni gazowac z samolotow. Prawdopodobnie zapadla decyzja od “ostatecznym rozwiazaniu” problemu z ludzi. Zapewne chodzi o III-wojne swiatowa lub cos jeszcze gorszego.

  Reply
 10. upersofos

  Eee…, tam ?adne ‘kemtraile’! To tylko takie specyficzne ‘Himmelwerki’ z okazji 120 rocznicy urodzin wybitnego przywódcy socjalistycznego; malarza pewnego, co to si? w akwarelowych pejza?ach na pocztówkach specjalizowa? :p 😉

  Reply
 11. BioCompStudioMusic

  Obejrzyjcie ten film watch?v=bSSWnXQsgOU (wklejcie w pasek adresy za adresem youtube). Ciekawe.

  Reply
 12. BioCompStudioMusic

  @RobsonHD67 – Bardzo dobrze. Mam nadzieje ?e “zbadacie” – kimkolwiek “jeste?cie” spraw? porz?dnie. Najlepiej na arenie mi?dzynarodowej. PS. Nie bardzo rozumiem co ma tu piernik do wiatraka – uczniowie, do podejrzanej na globaln? skal? sprawy? To wolny kraj. Nikt nikomu nic nie narzuca – ka?dy ma prawo wierzy? w co chce. Ka?dy ma prawo bada? i zadawa? pytania. To nie komuna ani nie totalitaryzm. Nie rozumiem te? co w moim filmie jest takiego przera?aj?cego? Prawda? Ja tylko zadaje pytania :>

  Reply
 13. RobsonHD67

  @BioCompStudioMusic Mój ojciec by? pilotem w Polskich liniach lotniczych , Natomiast mój zmar?y chrzestny w Australijskich . Natomiast brat pracuje ,przy obs?udze naziemnej Angielskich linii lotniczych Wi?c przypadkiem jakie? poj?cie mam . Ja jestem pedagogiem i mam przez takie pierdo?y problemy z uczniami i córk? -Sprawy w tym kierunku ,ju? podj?li?my -Pozdrawiam

  Reply
 14. BioCompStudioMusic

  @RobsonHD67 – ?atwo stwierdzi? kto ma racj? a kto k?amie. Zapraszam do statystyk. ?rednia wieku jednak daleko od zaproponowanej przez Ciebie. Zreszt?, jakie ma to znaczenie? Wg. Ciebie 17 letnia osoba jest g?upia i ciemna? A kto ma jedynie s?uszn? racj?? Tylko Ty? Udowodnij nam tu zatem, ?e smugi te s? zwyk?a mieszank? paliw. Zaprezentuj dane – i to dane najlepiej potwierdzone przez jak?? organizacj? – przynajmniej Polsk?. Urz?d Lotnictwa Cywilnego by nas w 50% usatysfakcjonowa?.

  Reply
 15. RobsonHD67

  Robi?c i opisuj?c te filmiki cierpicie wszyscy na DEMONOFOBIE ,MIKROFOBIE i arachibutyrofobie – Powinni?cie si? nie skonsultowa? a leczy? psychiatrycznie – Mo?e przyda? si? wam to w s?dzie – Ogl?daj? was w wi?kszo?ci dzieciaki 13-17 lat ?atwo to przecie? sprawdzi? zaraz za ilo?ci? wy?wietle?

  Reply
 16. mikroludzik

  Ja mieszkam na wsi 150km od wroc?awia i te? widze to w ka?dy s?oneczny dzie?,wi?c akcja jest nie tylko w wi?kszych miastach. Jakbym tylko posiada? odpowiednie rakiety to skurwysyny spadaly by szybciej ni? si? pojawiaj?…

  Reply
 17. Onkeldoc789

  Co Ty czlowieku chrzanisz? To juz dawno jest zbadane. 5 do 15 minut utrzymuje sie zwykla smuga kondensacyjna. A smugi smierci trzymaja sie godzinami i dluzej.
  Dzisiaj w Hanowerze niezwykly dzien! Probowali truc nas od samego rana, ale tak na pol gwizdka i im jakos nie wychodzilo. Wiec mielismy jak rzadko piekny dzien i samopoczucie bylo dobre.
  Ale od godz. 15-tej truja nas na calego. Robia krzyze na niebie jak szaleni. I efekty faktycznie sa. Cale niebo zasnute mleczna pajeczyna.

  Reply
 18. malwa25

  chemitrails te? mi zry?o beret a to jest ?ciema i wpuszczanie w maliny….wi?c pytam któr?dy i z jakich samolotów trucizna jest rozpylana? niech kto? zamie?ci zdj?cie modelu samolotu,jego schemat i poka?e gdzie s? awaryjne zawory do zrzutu paliwa a gdzie do smug chemicznych?smugi wyraznie na filmach,zdj?ciach i go?ym okiem wida? ze wychodz? z silników a do silnika nie mo?na da? zanieczyszczonego paliwa, gdzie by kto? ukry? dodatkowe zbiorniki z trucizna? “? znawcy” czekam na Wasze odpowiedzi.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*