Na rubu znanosti – Chemtrailovi 2/5 HQ – 01-02-2010


Za sun?anih dana ljudi diljem svijeta na nebu mogu ugledati neuobi?ajene tragove iza aviona. Zadržat ?e se satima, ne rasplinjuju?i se, što je klju?na karakteristika kemijskih tragova, za razliku od obi?nih kondenzacijskih tragova, koji se rasplinjuju. Tako?er, formirat ?e mrežu ili uzorke koje ne biste o?ekivali od obi?nih putni?kih aviona. Pojava je ubrzo dobila svoje ime – chemtrailovi. William Thomas, nagra?ivani istraživa?ki novinar, prvi je 1998. po?eo javno govoriti o chemtrailovima opisuju?i doga?aje koji su se po?eli odigravati u kanadskom gradi?u Espanola. 2007. godine nekoliko je ?lanova Europskog parlamenta postavilo pitanja Europskoj komisiji, a još 2005. ista su se pitanja mogla ?uti u talijanskom i gr?kom parlamentu. U prijedlogu Zakona o o?uvanju svemira još 2001. u ameri?kom je Kongresu kongresmen Dennis Kucinich na popis egzoti?nog naoružanja za koje je predlagao da ga se zabrani na drugo mjesto stavio – chemtrailove. Mediji nisu izvještavali o ovoj pojavi – tek je 2006., potaknut prosvjedima protiv chemtrailova i modifikacije klime održanima u Los Angelesu, Channel 4 objavio specijalni izvještaj. Stoga su se rasprave o ovoj temi vodile na internetu. Tamo su se i ismijavale i proglašavale još jednom “urbanom legendom”. Tko je u pravu? Podvrgava li se stanovništvo svijeta doista tajnom, ekstenzivnom i kontinuiranom projektu raspršivanja aerosola iz aviona, bez njihovog znanja i pristanka?

2 thoughts on “Na rubu znanosti – Chemtrailovi 2/5 HQ – 01-02-2010

  1. AnamarijaB15

    @transfoby Užasnuta sam nakon gledanja emisije i delim Vaš komentar. Ovo je strašno šta nam rade. Drago mi je da Krešimir Mišak ima podršku sa mnogo strana. Takve ljude treba podržavati.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*