Zmiana Klimatu i Wojna z Ziemi? 1/7 – Chemtrails (napisy PL)


Climate Change & War? on Terra – New World Order (NWO)

25 thoughts on “Zmiana Klimatu i Wojna z Ziemi? 1/7 – Chemtrails (napisy PL)

 1. OzaR33MidRashim

  @penetrus – AKADEMICKIEJ? ^^ Dobrze, zbuduj? nawet to dzia?ko i odezw? si? z pó? roku w przybli?eniu. Ty za? obejrzyj chocia? 1 cz???… dailymotion.pl/video/x8e4nq_prawda-o-wolnoyci-david-icke-part-1_lifestyle

  Reply
 2. penetrus

  @OzaR33MidRashim Przyczytaj co napisa?em wczesniej bo nie chce mi si? powtarza?. Dzisiaj ka?dy eksperyment Tesli z przed 100 lat mo?na dzisiaj powtórzy? w gara?u. Nie ma w tym ?adnej magii. Jeste? zwyczajny nieuk któremu ?atwiej uwie?y? w duchy, cuda czy orgon. Zrób dzia?o orgonowe pyskaty cwaniaczku i udowodnij ze dzia?a. Oczywi?cie nie zrobisz tego bo musia?by? sie przyzna? to gówno prawda. D?? do poszerzania wiedzy akademickiej a nie tej z youtuba.

  Reply
 3. OzaR33MidRashim

  Zgadnijcie co dzisiaj znalaz?em w MAGNEZIE Z APTEKI ?
  ASPARTAM ! …zgadnijmy po co mi w magnezie “s?odzik” aspartam, zapraszam na forum “otwórz oczy .org”
  Poczytajcie jak FLUOR czyni was uleg?ymi s?ugami, i ?e popijacie go w ka?dym ?uku herbaty oraz wody z kranu.

  Reply
 4. OzaR33MidRashim

  ZAPOMNIA? BYM, ZOBACZCIE DOKUMENTY O “ORGON ‘IE” ORAZ “CHEMBUSTER ‘ZE”

  Prosz? równie? o “kciuk w gór?” na obydwu? wiadomo?ciach, aby szerzy? wiedz? o? tych dokumentach oraz sposobach na zwalczanie.

  DZI?KUJ? Z CA?EGO SERCA!

  Reply
 5. OzaR33MidRashim

  Czy sadzicie, ?e ludzie którzy za tym stoj? dadz? si? ?ywcem…wiedz?c co im zrobimy gdy prawda wyjdzie na jaw,? O TYM CZEMU NASZE DZIECI CIERPIA A MY CHORUJEMY TAK DOTKLIWIE? ?e gadaniem dojdziemy do prawdy, a je?li nawet… ?e odpowiedzialni ust?pi? potulnie?
  B?DZIE REWOLUCJA, I LUDZIE ?LEDZ?CY POCZYNANIA ILUMINATI WIEDZ?, ?E ONI SI? DO TEGO PRZYGOTOWUJ? OD LAT.
  POLECAM “ZEITGEIST”, “AREOSOL CRIMES” ORAZ KONIECZNIE “ANCIENT ALIENS”
  ?YCZ? WSZYSTKIM DU?O SI?Y ORAZ ZDROWIA W NADCHODZ?CEJ WOJNIE.?

  Reply
 6. OzaR33MidRashim

  @penetrus – chyba ?artujesz? wida? gówno wiesz o dokonaniach tesli lol2 Ale z pseudo-intelektualist? nie ma co rozmawia?, ka?dy poszukiwacz prawdy a nie “spokoju w ob?udzie” wie dobrze o energii kosmicznej tzw ORGONIE, nad którym pracowa? tesla a potwierdzi?o 3 innych fizyków, oraz o wytworzonych trz?sieniach ziemi na haiti i japoni wywo?anej systemem HAARP.
  Pozdrawiam wszystkich d???cych do prawdy, ?ycz? du?o zdrowia w nadchodz?cej wojnie.

  Reply
 7. FatherOfSin

  W tej chwili 20 04 2011 masowe opryski Slaska, widac liniowce zostawiajace cienka krotka smuge a tuz obok rozpylacze…do poludnia niebo zrobili sie kremowe a rano bylo jeszcze blekitne… nie chcecie wierzyc nie wierzcie i tak wyjdzie, ze to my mielismy racje.

  Reply
 8. mcfunthomas

  @penetrus
  Tesla wynalazc? na miar? XIX wieku? LOL. Tesla jest wynalazc? na miar? XIX i XX wieku, co najmniej.

  Te, Penetrus, a jak wpadn? do ciebie do gara?u to poka?esz mi jak zrobi? system do bezprzewodowego przekazywania energii na du?? odleg?o?? (A “world system” for “the transmission of electrical energy without wires”)?

  Reply
 9. mcfunthomas

  I co z tego, penetrus, ze si? znasz na elektronice? Co to ma do rzeczy? Na elektronice mo?e si? i znasz, ale ona si? zajmuje niskimi napi?ciami. Pytanie czy si? znasz na elektryce.

  Od wynalazków Tesli uzale?nione jest istnienie cywilizacji w dzisiaj znanym nam kszta?cie.
  Trudno sobie wyobrazi? ?ycie bez sieci elektrycznej (np. pr?d zmienny, transformatory) to jego wynalazek.
  Wci?? wykorzystujemy jego wynalazki na masow? skal?, ci?gle nowe zastosowania tego co kiedy? wynalaz?.

  Reply
 10. mcfunthomas

  @penetrus
  Zaczn? od ko?ca – zgadzam si?, nie wolno ?yka?; wi?c nie b?d? ?yka? wszystkiego co napisa?e?.
  Uwa?am, ?e próbujesz manipulowa? umys?ami ludzi takimi swoimi wypowiedziami.

  To mo?e napiszemy te?: DAJ SPOKOJ Z ARCHIMEDESEM, PITAGORASEM, KOPERNIKIEM, skoro ICH odkrycia by?y dawno temu i od ich czasu wydarzy? si? ogromny post?p techniczny?

  To kim si? mamy podpiera? jak nie tymi którzy po?o?yli solidne fundamenty pod dzisiejszy post?p?

  Reply
 11. penetrus

  @mcfunthomas Nie musze rozmawia? za to znam sie na elektronice. Tesla ?y? 100lat temu! Potwarzam: 100lat temu! Od tego czasu wydarzy? sie taki post?p techniczny jaki si? nie ?ni? Tesli. To co wymysla? Tesla przez ca?e swoje zycie dzisiaj ka?dy moze zrobi? w swoim gara?u. Wi?c przesta?sie podpiera? si? Tesl?. By? on wynalazc? ale na miar? XIXw. Kiedy? funkcjonowa?y ?a?cuszki szcz??cia. Dzisiaj manipuluje si? ludzmi m.in. takimi filmami. Nie wolno ?yka? wszystkiego jak leci.

  Reply
 12. mcfunthomas

  @penetrus Szkoda, ?e nie mia?e? mo?liwo?ci pogada? sobie z Tesl? w sprawie elektryczno?ci i wp?ywania na pogod? dzi?ki niej.

  A wojskowy projekt HAARP jest pewnie potrzebny wojsku by produkowa? czekolad?, co?

  Reply
 13. 2437MT

  Swiat prowadzony jest w strone GLOBALNEGO ZARZ?DZANIA , w?adza ta powstanie kiedys na krótki czas np : (DANIELA 7:23 , Objawienie Jana 13:7 , 2 TESALONICZAN 2:3-12) prawda jest tylko w Biblii jedynie ta Ksi?ga obala ten chory ?wiat i religie (katolicyzm i ?wiadków Russela tez) , tylko proroctwa biblijne sa prawda google : SOLAFIDE – WIARYGODNO?? BIBLII , b??dy doktryny rzymskiego katolicyzmu , 21.12.2012? – SZATA?SKA MANIPULACJA , niemo?liwo?ci teorii ewolucji , PAPIE? POPIERA RZ?D ?WIATOWY

  Reply
 14. darayavahush1

  @penetrus Dodam jeszcze, ?e jednym ze sk?adników szczepionek, które nam oferuj? jest rt??. Zdziwiony? Natomiast w na?wietlaniu u?ywa si? radu. Mówi Ci to co?? Wiesz jak zmar?a Maria Curie? Dalej wierzysz w dobre intencje rz?du i mediów, które milcz? na wiele spraw. Obejrzyj sobie krótki filmik “wolne media, wolno p?aka?” i “media manipuluj? (nie ?ud? si?, równie? Tob?!)”. Je?li po tym nadal b?dziesz twierdzi?, ?e jest ok, to znaczy, ?e ju? sta?e? si? ich niewolnikiem. Je?li nie, to zapraszam!

  Reply
 15. darayavahush1

  @penetrus Dobra m?dralo! Je?li jeste? taki o?wiecony, to odpowiedz jakie motywy kieruj?, tymi którzy robi? te filmy? Co z tego maj?? Widzia?em sztorm i inne zjawiska. Nie potrafisz poj??, ?e wojsko posiada tak? technologi?. To tylko jedno zagadnienie. Wiesz jak powsta?a farmacja i co to jest? Dlaczego wciskaj? nam szczepionki i gro?? epidemi?? Nie by?o epidemii, ale wiele rz?dów kupi?o to gówno, które os?abia nasz system. Ogl?daj dalej info w tv i ?yj sobie w matrixie, bo prawda Cie przerasta.

  Reply
 16. penetrus

  @darayavahush1 Nie potrafimy nawet przepowiada? pogody a co dopiero wp?ywa? na ni?. Widzia?es kiedy? sztorm, huragan, halny nie mówi?c o tajfunie. Myslisz ?e cz?owiek mo?e wytworzy? tak? energi? przy pomocy jakiego? urzadzenia? naiwny i smieszny jeste?. O fizyce nie bed? z tob? rozmawia? bo jak wida? szkoda czasu. Dalej siedz na krze?le ogladaj g?upie filmy i karm si? teoriami spiskowymi (ich twórcy maj? niez?y ubaw z takich nieuków). Dawniej by?oby to ufo na Rybnikiem teraz jest moda na spisek.

  Reply
 17. darayavahush1

  @penetrus Do pana Fizyka, który nie skoczy? chyba ?adnej szko?y. Tak si? sk?ada, ?e w dupie by?e? i gówno widzia?e? i dlatego Twój umys? nie ogarnia tematu. Zobacz ca?y film i kilka o podobnej tematyce i wtedy komentuj. Bro? wywo?uj?ca zmiany pogodowe istnieje od dawna. 22 grudnia tego roku oko?o 21:00 w Rybniku widzia?em t?czowa po?wiat? wokó? ksi??yca. Trzy godziny pó?niej by?a idealnie bia?a tzn. taka jak? widujemy normalnie. Nie jestem ekspertem, wi?c pytam co to by?o?

  Reply
 18. penetrus

  “Technologia która powoduje tsunami i takie zjawiska jak trzesienia ziemi itd” kto? kto wymy?li? te brednie uczy? si? fizyki w szkole specjalnej albo pad? ofiara ameryka?skiej edukacji. Najgorsze jest to ?e s? imbecyle którzy wierz? w te farmazony. Mo?na rozmawia? o NWO ale takie argumentu sprawiaj? ?e inteligentni ludzie ogl?daj? takie filmy z przymru?eniem oka.

  Reply
 19. gordinflon232425

  True Free energy devices exist,But Elite controllers don’t want ppl to be free from the costs of energy,Get a real free energy motor at LT-MAGNET-MOTORdotCOM ,Free yourself!

  Reply
 20. BIZONSPR

  dobrze ?e wkoncu sko?czy si? ten pojebany ?wiat, i pragnienia w?adzy niektórych poranionych ?yduchów sie sko?cz? w pizdziec

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*